Kort de afspraken over hoe het formulier in te vullen:

We nemen de volledige afmetingen van de tuin inclusief de schuur. Op een later moment, als we zeker weten hoe de schuurtjes komen te staan kunnen we de schuur er altijd nog aftrekken en zullen de kosten lager uitvallen.

Specifieke wensen zullen we toch nog als buurtjes met elkaar en met de hovenier moeten bespreken. Voor een eerste offerte is dit voldoende.