In de webshop zijn weer foto’s geplaatst. Ditmaal foto’s die gemaakt zijn in de laatste vakantieweek (31 juli – 5 augustus 2011) van Ruiterkampencentrum De”Grensrakkers” (www.grensrakkers.nl). Dit ruiterkampencentrum in Strijbeek (Brabant) heeft de faciliteiten om lichamelijk gehandicapten en uw verstandelijk gehandicapte zoon of dochter een gezellige vakantieweek aan te bieden.  Heeft u vragen over deze kampweken, verwijzen wij u naar Trudy de  Bakker of Karen Snoeijs (076-561 20 00).